head-top-bg

productes

  • Abamectin

    Abamectina

    L’abamectina és un nou antibiòtic per a la ramaderia i l’agricultura, una barreja d’avermectines que contenen més d’un 80% d’avermectina B1a i menys d’un 20% d’avermectina B1b. B1a i B1b tenen propietats biològiques i toxicològiques molt similars. Interfereix les activitats fisiològiques dels insectes nerviosos, inhibeix la comunicació del nervi a la musculatura i condueix a la mort paralitzant.