head-top-bg

productes

  • Matrine

    Matrine

    La matrina és un insecticida vegetal poc tòxic. L’insecticida té la funció de matar per contacte i verinar l’estómac amb les plagues i té un bon efecte de control sobre les hortalisses, els pomers, el cotó i altres cultius com la col, el pugó, l’aranya vermella.