head-top-bg

productes

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana és un fong entomogen dels ascomicets, que inclou principalment beauveria bassiana i beauveria brucella, etc., que pot causar intoxicacions per insectes, alterar el metabolisme i causar la mort. Les soques altament virulentes de beauveria bassiana van formar una estructura d’invasió a la paret del cos de les larves de cucs de cotó mitjançant un creixement a curt termini, mentre que les soques baixes virulentes van produir esveltes hifes rastreres a la paret del cos de les larves. Provoca la mort de plagues.